October 31, 2012

วิธีเก็บรักษาใบชาที่ถูกต้อง ควรทำอย่างไร


หลายคนดื่มชาเพื่อสุขภาพเป็นประจำทุกวัน และชาที่ซื้อมานั้นอาจมีปริมาณมาก เพราะต้องชงชาทานประจำอยู่แล้ว การเก็บรักษาใบชาเพื่อคงคุณภาพของใบชา ไม่ให้เสียรสชาติ และคุณค่าใบชาก็เป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากมีปัจจัยต่างๆมากมายที่จะทำให้ชาสูญเสียคุณภาพไป เช่น แสงแดด ความชื้น กลิ่น อุณหภูมิ ฯลฯ บางท่านเก็บในถุงฟอยด์ ถุงพลาสติก ขวดโหล กล่องกระดาษ กระบอกเก็บชา กระป๋องเก็บใบชา ฯลฯ

ดังนั้นผมจึงขออนุญาติแนะนำวิธีการเก็บรักษาใบชาโดยคร่าวๆ ดังต่อไปนี้นะครับ

วิธีเก็บใบชาที่ดี และถูกต้องมีดังนี้

 

1. ใช้ภาชนะดินเผาหรือภาชนะโลหะขนาดพอเหมาะมีฝาสองชั้นเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศเข้า

2. ไม่ควรให้ใบชาถูกอากาศโดยไม่จำเป็น เพราะอากาศมีผลกระทบต้อสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่ในใบชา

3. หลีกเลี่ยงความชื้น เพราะความชื้นจะเป็นตัวทำลายคุณภาพของใบชา ในกรณีที่ซื้อใบชามาในปริมาณที่มาก ควรแบ่งใบชาใส่ภาชนะที่เล็กพอเหมาะกับการใช้ในแต่ละสัปดาห์

4. เนื่องจากความชื้นในอากาศมีผลต่อใบชา ดังนั้นใบชาควรจะบรรจุอยู่ในถุงฟอยล์ มัดให้แน่นก่อนจะเก็บไว้ในกระป๋อง

5. หลีกเลี่ยงการนำใบชาออกตากแดดเพราะแสงแดดจะทำลายคุณภาพของใบชา

6. ไม่ควรนำภาชนะที่มีกลิ่นมาบรรจุใบชา หรือเก็บใบชาไว้ใกล้กับอาหารหรือสิ่งของที่มีกลิ่น เพราะใบชามีคุณสมบัติดูดกลิ่น

7. เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความชื้นและรักษาอุณหภูมิของใบชาให้คงที่ ควรเก็บใบชาไว้ในที่อากาศถ่ายเทได้ดี

8. ถ้าเป็นชาดีมีคุณภาพและราคาแพงไม่ควรใช้มือหยิบแต่ควรใช้ช้อนที่แห้งสนิทตัก ปัจจุบันมีช้อนที่ทำขึ้นสำหรับตักใบชาโดยเฉพาะ

9. ใบชาแต่ละชนิด อุณหภูมิที่เก็บรักษาต่างกัน ชาเขียวโดยเฉพาะถ้าเป็นชาใหม่จะต้องเก็บในที่แห้งและอุณหภูมิต่ำ อาจจะเก็บใส่กระป๋องที่ปิดมิดชิดหรือไว้ในตู้เย็นก็ได้ ไม่ควรเก็บชาเขียวไว้ชงดื่มนานเกิน 12-18 เดือน ส่วนชาอูหลงหรือชาดำ สามารถเก็บไว้ได้ในอุณหภูมิปกติแต่ไม่ควรให้ถูกแสงแดดเครดิต : กันต์โตะ ชาสมุนไพร เชียงใหม่

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts