October 14, 2012

ความรู้เกี่ยวกับ ซิลิก้า เจล (Silica Gel) สารดูดความชื้นชนิดเม็ด

ซิลิก้าเจล (Silica Gel)

 ซิลิก้าเจล (Silica Gel)

ซิลิก้าเจลคือ สารสังเคราะห์ที่สกัดจากทรายขาวผสมกรดกำมะถันมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า ซิลิกอน ไดออกไซด์ (Silicon Dioxide) มีลักษณะเป็นเม็ดกลม โดยทั่วไป ซิลิก้าเจล จะมีลักษะณะเป็นโพรง มีรูพรุน ทำให้มีพื้นผิว ที่ใช้ในการดูดความชื้นเป็นจำนวนมาก ประมาณ 800 ตารางเมตรต่อน้ำหนัก 1 กรัม หรือประมาณ 35-40 % ของน้ำหนักตัวเอง

ซิลิก้าเจล (Silica Gel) ผสม 2 ชนิด

- ชนิดเม็ดสีขาว (White Silica Gel)
มีคุณสมบัติในการดูดความชื้นประมาณ 35-40% ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางแต่ละเม็ดประมาณ 2-5 มิลลิเมตร
- ชนิดเม็ดสีน้ำเงิน (Blue Silica Gel)
มีคุณสมบัติในการดูดความชื้นเหมือนกับเม็ดใสทุกประการ เพียงแต่มีการเพิ่มสาร พิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการตรวจวัด ปริมาณความชื้นที่กักเก็บไว้ ทำให้ผู้ใช้รู้ว่ามีการเก็บความชื้นไว้ในปริมาณเท่าไร โดยจะแสดงเป็นสีน้ำเงินและสีชมพู หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เม็ดเป็นสีน้ำเงิน หมายความว่า สารดูดความชื้นนั้นยังไม่ได้ใช้งานหรือไม่ทำงานนั่นเอง ส่วนเม็ด ที่เป็นสีชมพูหรือสีม่วงอ่อน แสดงว่าหมดอายุในการใช้งาน ควรเปลี่ยน สารดูดความชื้นใหม่

สารดูดความชื้น ซิลิก้า เจล
ประโยชน์ของ ซิลิก้า เจล ( Silica Gel )
+ สามารถดูดความชื้นได้ถึง 30 % ของน้ำหนักตัวเอง
+ ไม่มีวันหมดอายุ หากเก็บในที่ที่ไม่มีอากาศ หรือความชื้น
+ ไม่ใช่ วัตถุไวไฟ
+ บรรจุได้หลากหลายขนาด สะดวกในการเลือกใช้
+ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยวิธีการอบที่ อุณหภูมิ 180 oC เป็นเวลา 2 ชม.

ความหมายของสีที่เปลี่ยนแปลง และแสดงบนเม็ดสีของตัว ซิลิก้าเจล - Silica Gel
ปริมาณความชื้นต่อความสามารถในการดูดความชื้น เมื่อสีเม็ดเปลี่ยน
20% สีฟ้า
35% สีม่วง
50% สีชมพู

ข้อมูลความปลอดภัยของ ซิลิก้า เจล
ซิลิก้า เจล ( Silica Gel ) : ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
สัมผัสกับผิวหนัง ล้างด้วยน้ำเปล่า เพื่อป้องกันฝุ่นจากการสูดดม และเข้าในตา
สัมผัสกับดวงตา ระคายเคืองเมื่อเข้าตา
สูดเข้าทางจมูก อาจมีการระคายเคืองในโพรงจมูก กรณีสูดเข้าไป
ไฟไหม้ อาจมีการระคายเคืองในโพรงจมูก กรณีสูดเข้าไป 
0 comments:

Post a Comment

Popular Posts